• tlakové skúšky hláv valcov,
  • rovnanie hláv valcov a blokov motorov na špecializovanej fréze vybavenej laserovým skenerom,
  • zabrúsenie ventilov na špecializovanej brúske,
  • zabrúsenie sediel ventilov,
  • prelisovanie vodítok ventilov ako aj výmenu tesnení vodítok ventilov,
  • rozoberanie aj kompletizáciu hlavy ventilov,
  • odstránenie žhaviacich sviečok ako aj ich špičiek z hláv valcov,
  • podtlakové skúšky tesnosti ventilov voči sedlám,
  • priemyselné čistenie sučiastok do 110kg a 90cm.
Copyright © 2024 SEVYT s.r.o. - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.